Zarządzanie nieruchomościami to wieloetapowy proces obejmujący zarówno aspekty prawne, kontakt z najemcą i wykonawcą, jak i nadzór i bieżące rozliczenia związane z najmem.
 
Aplikacja wspiera biuro pośrednictwa w obsłudze zarządzania krótko- i długoterminowym wynajmem nieruchomości, usprawniając i automatyzując wiele czynności. Pozwala na generowanie zbiorczych raportów czy tworzenie dedykowanych zestawień, rozlicza przepływy, umożliwia zarządzanie nieruchomościami dla grup użytkowników z różnymi uprawnieniami, zachowuje historię zmian, kategoryzuje, organizuje i przypisuje transakcje na podstawie wskazanych danych.

CSS 3, ERP, HTML 5, jQuery, Laravel, MySQL, PHP
Data wykonania:  maj, 2020
Powrót