Dla express.olsztyn.pl przygotowaliśmy serwer oraz przeprowadziliśmy migrację zawartości serwisu i poczty e-mail.

Nasza współpraca obejmuje także bieżącą obsługę z gwarantowanym czasem reakcji na awarie, aktualizację i utrzymanie serwerów, zabezpieczenie kopii zapasowych serwera.

Apache 2/HTTPD, Bash, Debian, Drupal, Linux, MySQL, nginx, PHP, Poczta E-mail
Współpraca od:  kwiecień, 2013
Powrót