Husfarm to aplikacja prezentująca notowania giełdy cen produktów rolnych

Współpraca obejmowała przede wszystkim stworzenie aplikacji opartej na Laravel oraz zaimplementowanie dostarczonych projektów graficznych. Ważnym elementem było także dostosowanie procesu i elementów sprzedaży z uwzględnieniem specyficznej oferty produktowej oraz zapotrzebowania klienta. Szczególne wyzwanie stanowiła obsługa znacznej liczby danych związanych z ilością notowań oraz produktów na giełdzie rolnej.

Zobacz online
Laravel, MySQL, PHP, Vue, WordPress
Data wykonania:  marzec, 2021
Powrót