Koba to działający od 2000 r. dostawca usług z zakresu dostępu do Telewizji, Telefonu i Internetu.
 
Dla firmy telekomunikacyjnej zaimplementowaliśmy nowe rozwiązanie dla obsługi klientów, opierając je na integracji różnych segmentów infrastruktury firmy. Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy rejestr klienta, zapewniliśmy również wymianę danych pomiędzy systemami powiązanymi, tworząc odpowiednie interfejsy i przepływy wraz z przystosowaniem baz danych. Przygotowane rozwiązanie jest w pełni skalowalne, a na co dzień zapewnia bezproblemową obsługę klientów przez pracowników firmy telekomunikacyjnej .
Projekt został zrealizowany we współpracy z K&K Media Solutions.

Bash, Debian, Java, MySQL, OracleSQL, PHP, PostgreSQL, REST API, SOAP API, WSDL, WSO2, xPath, xQuery, XSLT
Data wykonania:  listopad, 2019
Powrót