Strona to efekt współpracy z Fundacją Świętego Józefa.

Strona została zaprojektowana w ramach akcji Razem by Pomagać. Pełni przede wszystkim funkcję informacyjną w zakresie realizowanej akcji.
Przygotowany został projekt strony, która ma umożliwić osobom szukającym pomocy czy informacji łatwą oraz intuicyjną nawigację, z zapewnionym dostępem do różnych form komunikacji.
Przy wykonaniu projektu szczególny nacisk położony był na przekazanie treści w nieskróconej i precyzyjnej formie, która będzie zarazem przejrzysta i łatwa do zrozumienia, z zachowaną powagą tematu.

Zobacz online
Data wykonania:  listopad, 2023
Powrót