System dla pośredników sprzedaży to dedykowana aplikacja do obsługi procesu składania wniosków kredytowych przez pośredników działających w terenie.
 
Każdy wniosek jest obsługiwany przez różne osoby w trzech etapach. Na każdym etapie wymagane są dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania wniosku kredytowego, m.in. dotyczące nieruchomości, na którą będzie założona hipoteka.
Aplikacja obsługuje załączniki, powiadomienia e-mail dla kredytodawcy oraz pośrednika o zmianie statusu danego wniosku kredytowego.
Projekt został zrealizowany we współpracy z K&K Media Solutions.

HTML 5, JavaScript, jQuery, Laravel
Data wykonania:  wrzesień, 2018
Powrót