Intranet dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie to dedykowane rozwiązanie dla pracowników ZDM, obejmujące m.in. menadżera urlopów, wyszukiwarkę pracowników wraz z zaawansowaną strukturę organizacyjną, moduł wewnętrznych zarządzeń, aktualności, dodawania i pobierania plików.
 
Serwis Intranet został zaprojektowany w taki sposób, aby uwzględnić różne uprawnienia w zakresie przeglądania oraz edycji treści, odpowiadając tym samym na zakres wymagań związany z charakterem struktury organizacyjnej i pracy ZDM. Przygotowana funkcja autologowania umożliwia rozpoznanie i automatyczne zalogowanie zgodnie z danymi, które są zapisane na komputerach służbowych. Wdrożenie rozwiązania Intranet obejmowało także przygotowanie instrukcji umożliwiającej pracownikom ZDM samodzielną edycję treści oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i administracji serwisu.
 
Dla serwisu Intranet niezbędna była też konfiguracja serwerów oraz przygotowanie właściwej infrastruktury pod powstający serwis. Zaprojektowany został także dedykowany migrator, który umożliwił migrację treści serwisu poprzedniego do serwisu obecnego.
 

Active Directory, CSS 3, HTML 5, JavaScript, Linux, MSSQL, nginx, OracleSQL, PHP, Sass, WordPress
Data wykonania:  grudzień, 2018
Powrót