Dla naszego klienta Hepi przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy przejęcie dwóch serwerów dedykowanych oraz migrację zawartości dwóch serwerów w jeden.
 
Since 2014, we have also been involved in updating and maintaining servers, server administration and day-to-day service with guaranteed response time to failures. We take care of server backups, we have also performed the migration of our client’s e-mail.
 

Bash, Debian, Linux, MySQL, nginx, PHP, Poczta E-mail
Cooperation date:  June, 2014
Back