Dla naszego klienta przygotowaliśmy zaawansowane narzędzie wspierające zarządzanie procesem rekrutacji pracowników na lotniskach i dworcach kolejowych w Wielkiej Brytanii.
 
System obsługuje złożony proces weryfikacji kandydata obejmujący analizę ostatnich 5 lat kariery.Na podstawie tych danych oraz przesłanych aplikacji tworzy profil kandydata. Profil jest aktualizowany, gdy kandydat wyśle aplikację na nowe ogłoszenie. Aplikacja przydziela także opiekuna, który opiekuje się kandydatem podczas całego procesu rekrutacji.
 
W ramach współpracy, oprócz zaprojektowania i wdrożenia systemu, naszym zadaniem była także obsługa serwerów, a także support i utrzymanie systemu przez trzy lata od wdrożenia (do listopada 2017). Produkt został zrealizowany we współpracy z MBT MEDIA.

Apache 2/HTTPD, Bash, Debian, FuelPHP, HTML 5, JavaScript, jQuery, PHP
Data wykonania:  grudzień, 2014
Powrót