passTrack to dedykowany system do zarządzania procesem rekrutacji pracowników na lotniskach i dworcach kolejowych w Wielkiej Brytanii.
 
Aplikacja obsługuje złożony proces weryfikacji obejmujący analizę ostatnich 5 lat kariery kandydata. Ogłoszenia dotyczące rekrutacji dodawane są przez pracodawców na różnych portalach. System, na podstawie aplikacji na te ogłoszenia, tworzy profil kandydata, a także go aktualizuje, gdy zostało przesłanych kilka aplikacji na różne ogłoszenia. Dla każdego kandydata przydzielany jest właściwy opiekun, który prowadzi przez proces rekrutacyjny. W ramach współpracy, oprócz zaprojektowania i wdrożenia systemu, naszym zadaniem była także obsługa serwerów.
 
passTrack jest rozwiązaniem skalowalnym i prostym do wdrożenia w każdej firmie o podobnym schemacie procesu rekrutacyjnego. Narzędzie pierwotnie pojawiło się na rynku pod nazwą Avitracker.
Produkt został zrealizowany we współpracy z MBT MEDIA.

Zobacz online
Apache 2/HTTPD, Bash, Debian, FuelPHP, HTML 5, JavaScript, jQuery, PHP
Data wykonania:  marzec, 2016
Powrót