Instalacja AWS CLI na systemie Linux Debian/Ubuntu

25.07.2023
Bash, Debian
Dodane przez: pidraf

AWS CLI (Amazon Web Services Command Line Interface) to narzędzie umożliwiające interakcję z usługami Amazon Web Services za pomocą linii poleceń.

Oto instrukcje dotyczące instalacji komponentów niezbędnych:
sudo apt-get install -y python3-dev python3-pip python3-full
sudo pip install awscli
aws --version
aws configure

Instalacja AWS CLI odbywa się poleceniem:
sudo pip install awscli

Konfigurowanie Interfejsu Wiersza Poleceń AWS

Ta sekcja wyjaśnia, jak skonfigurować ustawienia, których używa Interfejs Wiersza Poleceń AWS podczas interakcji z platformą AWS, takie jak dane uwierzytelniające użytkownika oraz domyślny region.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: 
AWS Secret Access Key [None]: 
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: 
Powrót