Jak zmienić nazwę hosta na trwałe w systemie operacyjnym Debian Linux 12/11/10

11.07.2023 Dodane przez: pidraf

Jak zmienić nazwę hosta na trwałe w systemie operacyjnym Debian Linux 12/11/10 (bookworm, bullseye lub Buster) za pomocą narzędzi wiersza poleceń?

Możesz użyć polecenia hostnamectl lub hostname do wyświetlania lub ustawiania nazwy hosta systemu Debian Linux. W tym samouczku dowiesz się, jak zmienić nazwę hosta na Debian Linux.

Oto lista poleceń wraz z ich szczegółowym opisem:

  • Zaloguj się do swojego serwera za pomocą polecenia SSH: ssh użytkownik@nazwa-serwera.
  • Zostań użytkownikiem roota, używając jednego z następujących poleceń: sudo -s lub su -.
  • Aby ustawić nazwę hosta na „server1”, wykonaj polecenie: hostnamectl set-hostname server1.
  • Edytuj plik /etc/hosts i zaktualizuj wpisy: vi /etc/hosts. Możesz użyć innego edytora tekstu, jeśli preferujesz.
  • Zweryfikuj zmianę, wykonując ponownie polecenie hostnamectl.

Pamiętaj, że po wykonaniu tych kroków nazwa hosta powinna być zmieniona na „server1”.

Powrót