Jak usunąć pliki lub foldery starsze niż 30 dni w BASH Linux? Jak usunąć pliki o określonym rozszerzeniu?

28.06.2023
Bash, Linux
Dodane przez: pidraf

Regularne czyszczenie starych, nieużywanych plików z serwera jest najlepszą praktyką. Na przykład, jeśli codziennie/codziennie tworzymy kopię zapasową plików lub baz danych na serwerze, to na serwerze tworzy się wiele niepotrzebnego śmiecia. Dlatego warto regularnie go czyścić. Aby to zrobić, możesz odnaleźć starsze pliki w katalogu kopii zapasowej i je usunąć.

Ten artykuł opisuje, jak odnaleźć i usunąć pliki starsze niż 30 dni. Tutaj „starsze o XX dni” oznacza, że data ostatniej modyfikacji jest wcześniejsza niż XX dni.

Usuwanie plików starszych niż 30 dni

Za pomocą polecenia find możesz wyszukać i usunąć wszystkie pliki, które zostały zmodyfikowane więcej niż X dni. Jeśli jest to konieczne, możesz je usunąć jednym poleceniem.

Przede wszystkim wyświetl wszystkie pliki starsze niż 30 dni w katalogu /backup.

find /backup -type f -mtime +30

Zweryfikuj listę plików i upewnij się, że żadne użyteczne pliki nie są wymienione w powyższym poleceniu. Po potwierdzeniu możesz przejść do usunięcia tych plików za pomocą następującego polecenia.

find /backup -type f -mtime +30 -delete

Usuwanie plików o określonym rozszerzeniu

Możesz również określić dodatkowe filtry, aby zlokalizować pliki do usunięcia, zamiast usuwać wszystkie pliki. Na przykład, możesz usunąć tylko pliki z rozszerzeniem „.log”, które zostały zmodyfikowane wcześniej niż 30 dni.

Dla bezpieczeństwa, najpierw przeprowadź próbę i wyświetl pliki spełniające kryteria.

find /var/log -name "*.log" -type f -mtime +30

Po zweryfikowaniu listy możesz usunąć te pliki, wykonując następujące polecenie:

find /var/log -name "*.log" -type f -mtime +30 -delete

Powyższe polecenie usunie tylko pliki z rozszerzeniem .log, których data ostatniej modyfikacji jest starsza niż 30 dni.

Usuwanie starych katalogów rekurencyjnie

Opcja -delete może nie powieść się, jeśli katalog nie jest pusty. W takim przypadku użyjemy polecenia Linux rm z poleceniem find, aby przeprowadzić usunięcie.

Wyszukaj wszystkie katalogi w /var/log zmodyfikowane wcześniej niż 90 dni za pomocą poniższego polecenia.

find /var/log -type d -mtime +90

Tutaj możemy wykonać polecenie rm, używając opcji wiersza poleceń -exec. Wynik polecenia find zostanie przekazany jako dane wejściowe do polecenia rm.

find /var/log -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} ;

Powrót